Användarvillkor

Användarvillkor

1. Tjänsten för offertförfrågan
Konferenserstockholm.nu erbjuder en kostnadsfri tjänst för offertförmedling och anbud. Detta innebär att användare kan få offerter och förslag från flera konferensanordnare.
Användare av denna tjänst är inte garanterade några offerter eller andbud. Antalet offerter beror på uppdragets specifika förutsättningar, krav och önskemål.
Vi förmedlar användarens förfrågan vidare till maximalt 5 konferensanläggningar. Denna tjänst innebär att användarens personuppgifter/kontaktuppgifter förmedlas vidare till
3:e part. Vi följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen.

2. Konferenserstockholm.nu är inte part i affärsöverenskommelser
Konferenserstockholm.nu är inte part i de affärsöverenskommelser och avtal som ingås mellan användare och leverantörer.
Konferenserstockholm.nu är inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan användare och leverantör.
Detta innebär att Konferenserstockholm.nu inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantör, t.ex. gällande brister i utfört arbete, skador, uteblivna
betalningar eller andra fel.

3.Uppgifter & info
Konferenserstockholm.nu garanterar inte att de uppgifter som publiceras på vår hemsida är korrekta eller uppdaterade, men vi arbetar kontinuerligt för att dessa uppgifter ska var så korrekta som möjligt. Om du upptäcker något felaktigt – hör gärna av dig.

4. Ändringar av villkoren
Konferenserstockholm.nu kan när som helst göra ändringar i villkoren på den här sidan.

5. Cookies
Konferenserstockholm.nu använder cookies för att kartlägga och bättre förstå våra besökare. Detta syftar främst till att skapa en bättre användarupplevelse och bättre tjänster på vår webbplats.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes