Att hålla presentationer på en konferens – tips & tankar

Att förebered en professionell presentation kan ta tid. Enligt retorikexperter brukar man säga att en duktig presentatör lägger ner ungefär en timme på varje minut i sitt föredrag.

Grunden i att förbered en presentation är förstås de klassiska frågeställningarna VAD ska jag säga, HUR ska jag säga det, och VEM ska jag säga det till (VILKA är publiken?). Man skulle också kunna sammanfatta dessa 3 grunder som:

  • presentationens ämne
  • metodiken
  • målgruppen

Många års kognitiv forskning har visat samma tydliga resultat. Nästan 90% av all information som vi kommer ihåg, som lagras i minnet, har en visuell koppling.

Vi minns alltså bäst via olika typer av synintryck. Vill du att din presentation ska fastna i dina åhörares minne behöver du fundera på hur du kan förstärka ditt budskap med hjälp av visuella medel. Och det måste inte vara tekniskt avancerade hjälpmedel. Det kan handla om vanliga bilder, foton, grafer, ritningar eller andra visuella tekniker som symbolisarar och metaforiserar presentationens viktiga punkter.

Det viktigaste enskilda momenten i din presentation är början och slutet. Början är till för att sätta tonen för din presentation och skapa uppmärksamhet. Det är inte fel att veta exakt, ord för ord, hur du ska börja. När du väl står där inför kanske hundratals konferensdeltagare och ska inleda din presentation är det många tankar och intryck i omlopp.

Därför kan det kännas tryggt att veta exakt hur du ska slå an första ackordet. Slutet på presentationen är viktigt för att lämna åhörarna med en positiv känsla och gärna en sammanfattning av de viktigaste punkterna i din presentation. Avslutningar som irrar för långt ifrån presentationens kärna blir sällan ihågkomna.

Öva på en presentation – så gör du!

Det finns många olika sätt att förbered och öva sig inför en presentation. Det allra vanligaste, och mest effektiva, är förstås att om och om igen, läsa upp materialet högt för dig själv. Öva gärna inför också någon annan, kanske en vän eller någon i familjen som kan lyssna och komma med kreativ feedback. Notera din rytm, om du kommer av dig på samma ställe flera gånger, och var någonstans din presentation tappar i energi.

Har du ingen annan som kan ge dig feedback får du göra det själv. Och för att göra detta kan det vara väldigt behjälpligt att videofilma eller spela in dig själv.

När du övar – ta tiden på dig själv! Under en konferens är det alltid viktigt att hålla tider och respektera att andra står på tur efter din presentation. Tänk också på att din presentation sannolikt kommer att ta längre tid ”live”, exempelvis på grund avbrott för frågor etc.

Öva, öva och öva!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes