Archive | Artiklar

Event & Event Marketing - upplevelsebaserad marknadföring

Event & Event Marketing – upplevelsebaserad marknadföring

Idag är det många som är nyfikna på företagsevent i Stockholm – eller rättare sagt på att arrangera företagsevent som en del av företagets marknadsföringsmix. Men vad är egentligen ett företagsevent och vad är det bra för? Event är ett engelskt uttryck och betyder ungefär ”händelse” eller ”evenemang”. Event och eventmarknadsföring handlar till stor del […]

Continue Reading
Olika typer av konferenser

Olika typer av konferenser

På konferenserstockholm.nu talar vi oftast om konferens som ett slags mötestillfälle. Men inom detta begrepp rymmer sig naturligtvis många olika sätt att konferera på. Exempelvis kan en konferens som hålls i på en viss plats i Sverige samtidigt kommunicera med konferensdeltagare på andra orter och lokaler i Sverige – och världen. Modern teknik har gjort […]

Continue Reading
Om Mässor

Om Mässor

Vad är en mässa egentligen (och vad är skillnaden mot en konferens?) Om vi tänker att en konferens i första hand handlar om att sammanföra människor för ett speciellt syfte, handlar en mässa i första hand om att visa upp ett företags produkter eller tjänster. Och att visa upp utbudet åsfyftar i sin tur att […]

Continue Reading

Kongress vs Konferens

Vad är en kongress (och vad skiljer det från en konferens?) Det finns många olika typer av kongresser. Exempelvis vetenskapliga kongresser, politiska kongresser, organisationskongressser och, givetvis, affärskongresser. Gemensamt för alla kongresser, och som skiljer dem från definitionen ”konferens” är att de återkommer regelbundet; till exempels en gång om året (eller vart tredje år…vart fjärde år […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes