Event & Event Marketing – upplevelsebaserad marknadföring

Idag är det många som är nyfikna på företagsevent i Stockholm – eller rättare sagt på att arrangera företagsevent som en del av företagets marknadsföringsmix. Men vad är egentligen ett företagsevent och vad är det bra för?

Event är ett engelskt uttryck och betyder ungefär ”händelse” eller ”evenemang”. Event och eventmarknadsföring handlar till stor del om att via upplevelser och händelser skapa känslomässiga relationer till ett varumärken, till ett företag, eller till ett företags produkter. Ett enskilt event har alltid ett syfte (eller flera specifika syften), exempelvis:

  • Att locka kunder och skapa en stark image
  • Att vid en omorganisation eller nystart gestalta företagets nya värden och nya målsättningar
  • Att uppmärksama en ny produkt och låta potentiella kunder tycka och tänka om produkten
  • Att inspirera personalen på företaget till nya tag, ny kreativitet och annorlunda tänkande
  • Att bygga och stärka relationer på företaget
  • Att bygga och stärka relationer med företagets kunder
  • En upplevelse att skratta åt, känna för och få ny energi av

Företagsevent och tangerande verksamheter såsom upplevelsekonferenser är här för att stanna – och växa.

Statistiken talar sitt tydliga språk, och siar om att detta slags känslobaserade marknadsföring är en kanal som alltfler företag kommer dra nytta av i framtiden.

För den som vill boosta sin konferens med en upplevelse eller ett event finns det idag massor av små och stora företag att vända sig till. Många konferensanläggningar arrangerar egna aktiviteter, upplevelser och events, men har även nära samarbeten med eventbolag och aktivitetsarrangörer. Allt för att kunna erbjuda deltagarna på konferensen så många val av aktiviteter och upplevelser som möjligt.

Upplevelser har på så vis också blivit en nästan obligatorisk krydda under en konferens. Vill du läsa mer om detta rekommenderar vi att du kollar in sidan för just företagsevent i Stockholm.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes