Möten för handledarkurs i Stockholm

Att hålla konferenser i samband med utbildningar blir mer och mer populärt.

Tanken här är helt enkelt att utbildningen blir mer kvalitativ och fokuserad, som en del av ett större event, där man även blandar in andra ingredienser såsom föredrag, diskussioner och andra medier. Ett slags uppgraderad möte, fast mer strukturerat och med ett tydligare syfte.

korkort-mote

Förbättrad handledarkurs för körkortsutbildning

Nyligen höll flera trafikskolor ett möte här i Stockholm med inriktning att förbättra deras upplägg och struktur för körkortskurser. Bland annat avhandlades riskutbildningen och den som kallas för handledarkursen (och som enligt Trafikverket heter introduktionsutbildning för körkort.)

Är du nyfiken på begreppen kan du kan läsa mer om handledarkursen för körkort och övningskörning på www.handledarutbildningstockholm.com. Detta var hur som helst ett bra exempel på hur företag numera organiserar sina utbildningar. Och lägger mer vikt vid kvalitet.

Vilka är då fördelarna med det här upplägget jämfört med att ”bara ha ett vanligt möte?”. Vi har listat tre.

1. Fokus, fokus

fokusDet finns en bred och övertygande forskning som visar att fokus är väldigt viktigt för att vi ska lära oss nya saker. Om vi tar det ovanstående exemplet ger ett sådant här uppgraderat möte tydliga signaler om att framtiden för dessa körkortsutbildningar är central och bör stå i fokus. Annars skulle man ju inte bemöda sig med att lägga tid och resurser på att sätta samman ett sånt här event. Det finns alltså ett slags argumenterande värde här som lätt glöms bort, men som är alldeles tydligt, och som skapar en fokus i sig för alla inblandade.

Bra struktur krävs

Samtidigt kräver en sådan här intensiv dag fokus och närvaro från alla inblandade för att man ska få ut något av den. Det går inte att sitta och smådrömma ett par timmar, då missar man för mycket. För att uppnå fokus krävs därför att den här dagen är bra strukturerad men många pauser, bra mat och dryck, kaffe, men också med intressanta diskussioner, möten och föreläsningar.

Om vi tar exemplet ovan så jobbade trafikskolorna med avstamp i olika ”block”. Det första blocket handlade om handledarutbildning och priser, det andra om de övriga utbildningar och hur man konkret kunde förbättra vissa moment, det tredje om konkurrenssituationen, och hur denna ställde nya krav på samtliga iblandade.

Genom att på detta vis sätta tydliga ”teman” för kurserna, så kunde man snabbt sätta fokus på rätt saker och komma igång med diskussionerna.

2. Komma ifrån ”business as usual”

Det är självklart enklare att tänka kreativt och nytt om man kommer ifrån det gamla, invanda. Att organisera ett möte utanför affärsverksamhetens vardag skapar bättre möjligheter för att hitta nya idéer och infallsvinklar på gamla problem.

3. Få ny input

Att under en dag ägna ett specifikt problem fokus, skapar ju möjligheter att ta in extern kompetens som kan belysa problemet på nya sätt. I exemplet med körskolorna så tog man in en föredragshållare som var expert på handledarutbildningar, fast inom ett helt annat område, psykoterapi. På så vis kunde körskolelärarna få ny kunskap och nya infallsvinklar, bland annat om pedagogik och lärande, som de inte hade fått annars.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes