Konferenser, hotell, restauranger och Miljömärkningar

Säkert har du noterat av många konferensanläggningar i Stockholm använder miljömärkningar och certifieringar i sin marknadsföring.

Men vad betyder de egentligen? Vad innebär det exempelvis att restaurangen på en konferensanläggning är KRAV-certifierad eller Svanen-märkt? Här går vi igenom några av de vanligaste miljömärkningarna och reder ut begreppen.

Svanen – märkning.
Svanen är en nordisk, officiell miljömärkning instiftad av det Nordiska Ministerrådet. Det dagliga arbetet med Svanan sköts och administreras av SIS Miljömärkning, som är underställt vår riksdag och regering. Svanen kontrollerar att produkterna på exempelvis ett hotell eller en anläggning uppfyller vissa krav vad hhäller tester från oberoende laboratorier och kontroller. En Svanen-märkning gäller vanligen i tre år, och därefter får man ansöka på nytt. Meningen är att standarden för miljövänliga varor och ett bättre miljötänkande i verksamheten successivt ska höjas.

Läs mer på Svanen.se


KRAV-certifiering.
Det var under slutet av 1996 som de allra första restaurangerna i Sverige blev KRAV-auktoriserade. Idag har Sverige cirka 100 KRAV-godkända restauranger, vissa av dem finns naturligtvis på hotell och konferensanläggningar i Stockholm. Att vara KRAV-märkt som restaurang innebär att man följer de riktlinjer och regler som KRAV satt upp. I detta ingår ett dagligt miljötänkande, både i det praktiska arbetet på restaurangen, liksom i valet av råvaror. Restauranger som fått KRAV-märkning får använda KRAVs varumärken i sin marknadsföring och reklam.

Läs mer på Krav.se


Bra Miljöval.
Detta är en miljömärkning som instiftats av Svenska Naturskyddsföreningen – och för att bli tilldelad märkningen av ”Bra Miljöval” så måste man följaktligen följa den uppsättning regler och riktlinjer som Svenska Naturskyddsföreningen satt upp.

Läs mer om Bra Miljöval här.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes