Kongress vs Konferens

Vad är en kongress (och vad skiljer det från en konferens?)

Det finns många olika typer av kongresser. Exempelvis vetenskapliga kongresser, politiska kongresser, organisationskongressser och, givetvis, affärskongresser. Gemensamt för alla kongresser, och som skiljer dem från definitionen ”konferens” är att de återkommer regelbundet; till exempels en gång om året (eller vart tredje år…vart fjärde år etc).

Här följer vidare 6 andra saker som är typiska kännetecken för en kongress.

  • En kongress varar i vanliga fall någonstans mellan 4 och 5 dagar.
  • En kongress har generellt sett fler deltagare än en konferens. Tusentals deltagare från många olika länder är inte ovanligt. Därför kräver en kongress oftast mer resurser än en konferens.
  • Planeringstiden för en kongress ligger generellt på 1-3 år, medan den gängse konferensen oftast tar 3-4 månader att planera.
  • De största segmenten för kongresser är vetenskap/forskning, industri, teknologi och medicin.
  • I Europa hålls flest kongresser i Paris, med London som god två. I Sverige är det förstås Stockholm och Göteborg som håller mest kongresser. I USA är faktiskt kongresser den allra mest pengainbringande tursistkällan.

  • Kongresser omsätter globalt sett över 500 miljader varje år

Vad betyder ordet ”kongress?”

Kongress kommer från latinets ”congressus” och betyder kort och gott sammanträde. Konferens betyder ”att sammanföra”, och gränserna mellan vad som kan betecknas som en kongress och en konferens är förstås relativt flytande. Den vanliga tolkningen är dock just att kongresser står för ett större resursåtagnade, regelbundenhet och en högre komponent av internationelisering.

En kongress kan exempelvis innefatta flera olika konferenser. En vanlig trend idag när kongresser ska planeras och arrangeras är att uppdragsgivaren anlitar professionella mötesplanerare, så kallade ”PCO”, Professionell Congress Organizer.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes