Olika typer av konferenser

På konferenserstockholm.nu talar vi oftast om konferens som ett slags mötestillfälle. Men inom detta begrepp rymmer sig naturligtvis många olika sätt att konferera på. Exempelvis kan en konferens som hålls i på en viss plats i Sverige samtidigt kommunicera med konferensdeltagare på andra orter och lokaler i Sverige – och världen. Modern teknik har gjort det möjligt att på helt andra sätt än föra integrera kommunikation och människor. Två exempel på detta är telefonkonferensen och videokonferensen.

videokonfTelefonkonferens är det simplaste formen av konferens på distans, och en form av konferens som utnyttjats länge. Att arrangera en telefonkonferens är väldigt enkelt. Det enda man behöver göra är att boka in en tid för telefonkonferensen hos gällande teleoperatör samt att meddela tidpunkten för konferensen och antalet deltagare. Dessa deltagare blir sedan uppringda och därefter är det bara att sätta igång med mötet.

En videokonferens är något mer tekniskt krävande, men även detta en form av konferens som blivit alltmer vanlig och standardiserad de senaste tio åren. För att en videokonferens ska vara möjlig som ett led i en konferens i Stockholm, behöver konferensanläggning kunna tillhandahålla en speciell konferensstudio avsedd för just videokonferenser. Idag erbjuder de allra flesta professionella konferensanläggningar i Stockholm denna möjlighet. Ofta används videokonferenser under dagkonferenser.

Seminarium, Workshop, Bolagsstämma

Det finns också flera andra segment inom konferenser som är vanligt förekommande och som kan vara bra att ha koll på. Exempelvis:

  • Seminarium = Ett seminarium är i sin rätta definition ett vetenskapligt möte där man diskuterar ett specifikt tema eller en speciell problematik. Deltagarna
    på ett seminarium är där för erbjuda sin speciella kompetens eller vinkel på diskussionen. Men idag används seminarium även för möten mellan branscher – och/eller organisationer som inte är akademiska. En IT-företag kan exempelvis arrangera ett seminarium om säkerhet på Internet och bjuda in olika kompetenser etc.
  • Workshop = En Workshop ligger seminariet nära i definition men brukar i gängse uppfattning vara mer ”aktivitetsbetonad”. En Workshop kan exempelvis ingå som ett del av ett seminarium och syfta till att deltagarna i workshopen ska lösa en specifikt problem tillsammans.
  • Bolagsstämma
    En bolagsstämma är en enkelt att definera. Det är ett möte för det beslutande organet i ett aktiebolag, och ett tillfällen där alla aktieägare har rösträtt/medbestämmanderätt i relation till hur många aktier man innehar.
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes