Om Mässor

Vad är en mässa egentligen (och vad är skillnaden mot en konferens?)

Om vi tänker att en konferens i första hand handlar om att sammanföra människor för ett speciellt syfte, handlar en mässa i första hand om att visa upp ett företags produkter eller tjänster.

Och att visa upp utbudet åsfyftar i sin tur att marknadsföra företaget och skapa förutsättningar för försäljning och framtida affärsavslut. En mässa kan alltså på ett sätt definieras som en del av företagets marknadsföringmix och ett tillfälle då produkten/tjänster kan demonstreras till fullo.

För den som arrangerar en mässa är det förstås viktigt att locka en så stor publik som möjligt till mässan. Men det är en sanning med modifikation, då det kan vara mycket viktigare att locka rätt publik. Man skulle kunna uttrycka det som såhär: Kvalitet går alltid före kvantitet när det kommer till mässpublik.

En regel som går i exakt samma linje som företagets övriga ”targeting” av rätt målgrupp för sina produkter. Exempelvis så vill en arrangör av städmässa under vilken de flesta företag ämnar visa upp sina nya städmaskiner, givetvis ha en publik i som finns branschen – en publik som jobbar professionellt med städning och som kan tänka sig att investera i ny, kapitalkrävande utrustning.

Det finns mässor av typen business to business och det finns mässor av typen business to consumer och det finns mässor som är en blandning av b2b och b2c. Karakteristiskt för en mässa är ofta att den genomförs inom bestämda tidsinvtervall, och att platsen och lokalerna för mässan ofta är detsamma från år till år.

Ett exempel är bokmässan i Göteborg som genomförs en gång om året på samma plats, det vill säga på Svenska Mässan i Göteborg, år efter år. Det ska också nämnas att Stockholm och Göteborg i synnerhet, samt Sverige i allmänhet, är internationellt sett väldigt duktiga på att arrangera mässor. Sverige är alltså ett ”mässland” och det finns inget som tyder på att denna fäbless för mässor som marknadsföringform kommer att minska i framtiden.

Tvärtom har undersökning visat att flera av de svenska industri-och tjänsteföretagen kommer att öka sin mässbudget de närmsta åren.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes